CO&LT ApS  - et selskab for distribusjon af Colts løsninger og produkter i Norge 

Vi ønsker deg velkommen til våre hjemmeside om:

  • Colt-løsninger for solskjerming
  • Colt-løsninger for brannventilasjon
  • Colt-løsninger for naturlig ventilasjon

Colt-produktene har i en årrekke funnet veien til det norske markedet og vi har allerede vært med på etableringen av mange unike og energismarte løsninger. 

CO&LT ApS står idag for salget av Colt-løsninger i Norge, men vi arbeider også tett med flere lokale norske selskaper i forskjellige områder.
Innenfor solbeskyttelse med Vental der geografisk dekker hele Norge.

Du er fortsatt velkommen til å kontakte CO&LT ApS med prosjektet fordi vi står for design og drift ansvar, men montering og service delen håndteres av Vental, som også tar seg av kontraktsforhold vedrørende salg.

Vi er alltid beredt med gode råd og veiledning når det gjelder bruken av produktene våre og deltar gjerne i designfasen.